Денят

Кметът на Ресен въвежда строг режим на питейната вода в селото

Настъпилото продължително засушаване доведе до силното намаляване на дебита в резервоарите на водоизточника за питейна вода в селото.

Това наложи временно въвеждане режим за подаване на питейна вода.

В момента водоснабдяването ще се извършва в часовите зони от 06:00 ч до 10:00 ч. и от 17:00 ч. до 20:00 ч. до разкриването на допълнителен водоизточник.

Умолявам населението да не изразходва питейна вода за поливане на зеленчукови градини.

За целта да се използва водата от кладенците, призовава кметът на Ресен Йорданка Колева..