Община

Кметът на Велико Търново преговаря за сътрудничество между българските и норвежките общини

Кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов ръководи серия от разговори за сътрудничество между местните власти от България и Норвегия. Делегация от НСОРБ, предвождана от Панов, бе на работно посещение в Осло, където проведе над 15 срещи с цел насърчаване на двустранните контакти.

25 кметове на общини, ръководството на НСОРБ и експерти от Сдружението бяха приети от председателя на Управителния съвет, регионални директори и ключови експерти на Норвежката асоциация на местните власти. Обсъдени бяха конкретни нови проекти, които да бъдат реализирани съвместно с ресурси от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2020).

Набелязаните области за сътрудничество са в сферите на местното икономическо развитие и борбата със случаите на социално неравенство, енергийната ефективност, опазването на културно-историческото наследство, подобряване качеството на атмосферния въздух и опазването на околната среда.

Партньорите от Норвегия представиха водещи практики за използване на технологиите в грижите на хората с увреждания и възрастните – телемедицина, създаване на „умни“ жилища и софтуерни приложения, които значително подобряват качеството на живот.

Работните срещи дадоха възможност на българските представители да се запознаят с норвежкия модел на взаимодействие между местната и изпълнителната власт. Проведени бяха разговори с ръководството на парламентарната комисия по местно самоуправление и публична администрация в Парламента на Норвегия, както и с местни народни представители. Дискусията обхвана следните основни теми – практиката на провеждане на регулярни срещи между местна и централна власт, механизмите за отчитане мнението на общините при подготовка на законодателни промени, приносът на местната власт при реализирането на национални политики.