Община

Кметът Даниел Панов даде разяснения за противоепидемичните мерки във Велико Търново

Кметът Даниел Панов даде разяснения и указания във връзка с противоепидемичните мерки, въведени с измененията в Заповед №РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването. Те са следните:

1. Преустановяват се посещенията в дейността на увеселителни, питейни и игрални заведения и зали, дискотеки, барове, кафе-сладкарници, заведения за обществено хранене, търговски обекти от типа на моловете. В моловете се разрешава функционирането на банкови и застрахователни офиси, аптеки и хранителни магазини.

2. Разрешава се работата на магазини и складове за хранителни, битови, санитарни и строителни стоки, на аптеки и дрогерии.

3. Разрешава на заведенията за обществено хранене да правят доставки на адрес – при строго спазване на санитарните и хигиенни изисквания.

4. Разрешава се дейността на топлите точки и обектите на гише, без да се предлага обслужване на маси в ресторантската част. Необходимо е да се приложат най-високи мерки за хигиена и да се осигури социална дистанция.

5. Всички останали търговски обекти, които не са упоменати по-горе, могат да работят при досегашния си ред, като спазват най-стриктни мерки за хигиена и социална дистанция.

„Благодарен съм на всички, които спазват правилата и са създали ред и организация на работа, при която не се допуска струпване на хора. За изпълнението на мерките следят органите на МВР и Регионална здравна инспекция. Те имат правото незабавно да затварят всеки обект, където не се спазват хигиенно-санитарните изисквания или има струпване на хора“, коментира Панов