Денят

Кметство Дебелец обяви конкурс за изработване на знаме и герб на града

Кметство Дебелец обявява конкурс за изработване на знаме и герб на града. В условията на конкурса са заложени следните изисквания: традиции на населението от района, историческо развитие и природни условия; да символизира минало, настояще и бъдеще; да е заложена идеята за приемственост на досега съществуващите символи; всички елементи да са съобразени с хералдиката и вексилологията.

Комисия от специалисти  ще класира и одобри най-добрия вариант за символи на Дебелец, които ще бъдат утвърдени като официални отличителни знаци на града.

Срок за подаване на проектите  е 31 януари 2019година.

Конкурсът се обявява по повод 45-годишнината от обявяването на Дебелец за град. Инициативата е изцяло на кмета Снежана Първанова. Целта е населеното място да има актуален и съвременен идентификационен знак, да бъде уникален и разпознаваем. Да олицетворява неговата история, етимология на името, както и поминъка на хората в него. Най-важното е символите на града да бъдат неподвластни на времето, за вечни времена.

Към момента градчето има емблема, която отразява характерни за населеното място знаци, повечето от които ги няма физически. Съществуващият символ не припокрива изцяло законите на хералдиката и не е утвърден като официален знак.