Община Политика

Кметовете настояват Плана за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Националното сдружение на общините в Република България настоява Плана за възстановяване и устойчивост на България да бъде внесен в Европейската комисия до 30 април. В процеса на преговорите могат да се финализират текстовете по политиките и проектите, които предизвикват дискусии на национално ниво.

„Смятаме, че това е възможност страната ни да разчита, че до края на 2021 г. ще получим първите 13% авансови средства по Плана.“ – е становището на кметовете.

В позицията им се настоява във финалната версия на Плана да останат проекти като структурирането на интегрирана Програма за енергийна ефективност на сградния фонд, в това число и за енергийни мерки в публични и частни сгради, включващи и паметници на културата. Кметовете се застъпват и за проектите, касаещи модернизацията на уличното осветление.

За местните управници е от изключителна важност и Програмата за изграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, в това число пречиствателни станции за отпадъчни води; за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., като настояват ресурсът да се увеличи и да бъде разширен обхватът.

Важна за местните администрации е и дигитализацията на общинските архиви, като кметовете подчертават, че този проект ще улесни предоставянето на услуги по гражданското състояние на населението. НСОРБ настоява и за създаването на Единна информационна по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.