Здравеопазване

Клубът на здравето към РЗИ във Велико Търново стана на 20 години

43-ма специалисти – лекари, психолози, психотерапевти, са участвали със свои лекции в срещите на клуба на здравето към Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Той посреща желаещи да научат повече за традиционната и алтернативната медицина вече 20 години, а негов ръководител е Стоян Долапчиев. В клуба идват както хора със здравословни проблеми – прекарали инсулти, инфаркти, хипертоници и с други диагнози, така и здрави, за да разберат повече за профилактиката и лечението на различни заболявания. През годините в срещите са се включили и около 600 студенти от ВТУ„Св.св. Кирил и Методий” предимно от специалностите педагогика, психология, богословие.

Стоян Долапчиев обясни, че в клуба на здравето работят по няколко направления – повишаване на здравната култура, арт-терапия – с поезия, музика и други изкуства, алтернативни методи на лечение, терапия с приказки. Участниците в клуба са редовни в походите от кампанията „Движи се и победи”, като преодоляват различни етапи от маршрута според здравословното си състояние. За 20-те години дейност те са участвали в 96 похода. Сериозен акцент в изследователската работа на здравната формация е била камбанотерапията, използвана от дедите ни за справяне с различни епидемии, дори и за борба с градушките. Клубът на здравето към РЗИ във Велико Търново обръща сериозно внимание и на билколечението. В представянето му са се включили и възпитаниците на учителката Стефка Пенчева.

Запазена марка на Клуба на здравето към РЗИ във Велико Търново е призът „Вълшебната камбанка”. Тя се връчва за принос в общественото здраве. През годините я получават както клубни членове, така и лекари, журналисти, общественици.