Образование

Клубът за ООН към Общинския детски комплекс във Велико Търново работи по два проекта

Координаторът на Клуб за ООН към Общинския детски комплекс във Велико Търново – главен учител „Хуманитарни дейности” Мария Джамбазова, взе участие в уебинар. Той бе по проект на Дружеството за ООН в България на тема „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие“.  Дейностите ще завършат с издаването на наръчник, представящ добри практики.

Клубът за ООН започна работа и по проекта „Млади репортери за местна демокрация”. Той се изпълнява също от Дружеството за ООН в България. В дейностите участва фондация „За ново партньорство в журналистиката”, а финансовата подкрепа осигурява фонд „Активни граждани”. Проектът се реализира освен в старата столица и в градовете Варна, Карнобат, Монтана и Пловдив. „Повишаване на медийната грамотност още от училищна възраст, когато младите са повлиявани най-често от средствата за масова информация, е сред основните цели на проекта. Той ще продължи десет месеца. Посещение на заседание на местния парламент и отразяване на дискутираните проблеми, разговори със съветници и среща с председателя на местния парламент са част от дейностите на проекта „Млади репортери за местна демокрация”. Намеренията ни са да го завършим с издаване на вестник, вероятно в електронен вариант”, разказа Мария Джамбазова.

В Клуба за ООН към Общинския детски комплекс във Велико Търново в момента членуват 39 ученици. От тях 13 завършват средното си образование и ще напуснат редиците му. Традиция е раздялата с тях да става на специално тържество на 1 юни, но предвид обстоятелствата това може да стане и през юли.