Община

Клас за успешни родители създадоха във Велико Търново

„Клас за успешни родители“ е новата програма на Община Велико Търново, създадена в подкрепа на майките и татковците. В първия цикъл от семинари и обучения участваха 15 мъже и жени, чиито деца на възраст между 5 и 9 години. По време на десетте сесии, провели се през декември, родителите споделяха и обменяха личен опит, пресъздаваха техните методи и начини справяне с трудни ситуации.

В класа за успешни родители бяха обхванати актуалните и най-често срещани родителски предизвикателства, проблеми и страхове. В резултат бе създадена своеобразна група за взаимопомощ. 90% от участниците в нея се оказаха родители на повече от едно дете. Същият е процентът на майките и татковците в групата, които са висшисти.

Програмата бе финансирана от общинския бюджет и представлява продължение и надграждане на друга успешна инициатива на кметството – „Работилница за родители – да пораснем заедно“. В рамките на тази кампания подкрепа получаваха жени и мъже, чиито деца са до четиригодишна възраст. Сформирани бяха девет групи, в които участваха над 90 майки и бащи.

Програмата „Работилница за родители“ продължава и към настоящия момент с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ – България. Десетата група за взаимопомощ е сформирана в с. Ресен.