Образование Политика

Класни ръководители и зрелостници се обучаваха на трудови права

101 класни ръководители и 549 дванайсетокласници в област Велико Търново преминаха обучение в кампанията „Моето първо работно място” от началото на учебната година. Експертите са посетили 28 училища, влезли са в 54 класа, 24 от които в старата столица, съобщи регионалният координатор на КНСБ Иванина Янкова. По нейни думи целта на проекта е да запознае зрелостниците с техните основни трудови, осигурителни и социални права, когато стъпят на пазара на труда.

„Часовете преминаха под формата на дискусия. Говорихме за това какво е съдържанието на индивидуалния трудов договор, какви документи са необходими при  кандидатстване за работа и  при постъпване, какви документи работодателят предоставя, какво съдържа едно досие на дадено лице, какви са основанията за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя – с предизвестие, без предизвестие,  какви са основанията за дисциплинарно уволнение, какво е сива икономика и защо трябва да се борим срещу нея и къде работниците и служителите могат да защитят своите права”, обясни Янкова.

Какво да правят, когато работодателят ги осигурява на по-ниска заплата и защо в практиката се наблюдава налагане на глоби на работниците и служителите – са били най-често задаваните въпроси от средношколците. Синдикалният координатор обясни, че в Наказателния кодекс наказание глоба или имуществена санкция няма. Има забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

„Моето първо работно място” се реализира в партньорство със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката. Кампанията продължава и през втория срок на учебната 2019/20 година.