Политика

Клавдия Ганчева: Три социални програми за близо 170 млн. лв. стартират през следващата година

Три нови програми ще финансира Министерството на труда и социалната политика през следващата година, съобщи народният представител от ГЕРБ – Велико Търново инж. Клавдия Ганчева, която е член на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика.

С 80 милиона лева от началото на януари 2018г. започва реализацията на програма „Работа“. Тя ще осигури заетост на 10 000 дълготрайно безработни лица до края на 2019г. С осигурените средства се надгражда националната програма „Работа“, която през 2017 обхващаше само северозападния регион на страната, като от Нова година ще покрива цялата територия на страната. Проектът ще се реализира чрез Бюрата по труда, като неактивните и безработни лица ще бъдат включени в обучения за придобиване или повишаване на квалификацията им, след което ще бъдат наемани  към общини или общински предприятия на пълно или на 4-часово работно време за период от една година. Разходите за възнаграждения на наетите лица са в размер на минималната работна заплата (510 лева). Дейностите, по които ще бъдат наемани безработните лица са свързани с благоустрояване на населените места, ремонти на обществени сгради, почистване на речни корита, дейности, свързани с недвижимото културно наследство и организацията на културни събития, дейности, подпомагащи опазването на обществения ред и предоставяне на услуги за населението.

С други 20 000 000 лева ще бъде финансиран до 2020 година проектът „Родители в заетост“, който стартира през октомври 2017 година и дава възможност на над 1500 родители с деца до 5-годишна възраст, да намерят детегледачка за детето си и да се върнат на работа. От друга страна проектът дава възможност на безработни лица, които искат да се грижат за малки деца, да започнат работа.  Детегледач може да бъде всеки безработен до 75 години, регистриран в Бюрото по труда и заявил желанието си да започне работа като такъв. Заплащането е в размер на  минималната работна заплата при грижи за едно дете за 8-часов работен ден. Допълнително възнаграждение в размер на половин минимална работна заплата, в случай че лицето полага грижи за второ или повече деца от семейството. Заетостта по проекта е със срок  до 18 месеца. До края на октомври, когато изтече срокът за кандидатстване, заявления в Бюрата по труда са подали близо 2100 родители. Предстои да се проверят документите и одобрените кандидати да  сключат договори с избраните от тях лично детегледачи. Към момента безработните лица, заявили, че искат да бъдат детегледачи са 1 800 и продължава набирането на заявки.

За първи път през 2018 година е осигурено бюджетно финансиране от

68 млн. лева за социални и лични асистенти и домашни помощници за над 24 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат сами да се самообслужват, каза още Клавдия Ганчева. По думите й това ще осигури работа на над 16 000 социални и лични асистенти и ще осигури устойчивост на тези услуги, които до момента се финансираха по ОП „Развитие на човешките ресурси”. От 2009г. до 2017г. програмата е осигурила над 480 000 000 лв. за тази дейност.

И трите програми са част от предизборните ангажименти на ГЕРБ и управленската програма, и вече са изпълнени, допълни народният представител от Великотърновски регион Клавдия Ганчева.