Образование

Клавдия Ганчева: Законови промени ще спират семейните помощи за цяла година, ако детето не ходи на училище

Промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейни помощи за деца внесе Парламентарната група на ГЕРБ, съобщи народният представител инж. Клавдия Ганчева, член на Комисията по труда и социалната политика. Промените целят по-строга обвързаност на социалните и семейните помощи с редовното посещаване на училище от децата в подпомаганите семейства.

Ако Народното събрание приеме предлаганите промени, семействата вече ще се лишават от помощи за срок от 1 година, а не както беше досега – месец за месец. Санкцията ще се прилага, ако в рамките на един месец детето отсъства 3 дни без уважителни причини от задължителната форма на предучилищно образование, а при учениците – от 5 учебни часа.

„Мерките целят да ангажират още по-сериозно родителите с образователния процес на децата им“, обясни инж. Ганчева. По думите й предлаганите промени са продължение на безпрецедентните усилия на правителството да върне отпадналите деца от образователната система, вследствие на които повече от 41 000 деца отново са в клас.

Народният представител Клавдия Ганчева припомни, че образованието е стратегически и национален приоритет. „Колкото повече хора с ниско образование има в една държава, толкова повече тя се отдалечава от перспективата за високо качество на живот в нея“, категорична е инж. Ганчева. По думите й отпадането на децата от училище е именно фактор със силно негативно въздействие в дългосрочен план. „Точно затова провеждаме решителна политика, насочена към ликвидирането на неграмотността, чрез задължително образование, което да бъде гарантирано със силата на всички държавни институции и инструменти“, заяви Клавдия Ганчева.

Тя припомни също, че вече е факт активното взаимодействие на структурите на МОН и АСП и ежемесечния обмен на информация. Вследствие на това, заради отсъствия от училище по неуважителни причини, за учебната 2017/2018 година са спрени или прекратени 104 047 семейни помощи за един или повече месеца, за 63 172 деца. Средствата са в размер на 2 037 560 лв. за първия учебен срок и на 2 314 113 лв. за втория учебен срок. Те са предоставени на образователните институции за осъществяване на допълнителни дейности. Общо 2 552 училища и детски градини са използвали такива пари през първия учебен срок и 2 458 – през втория. Парите са вложени за осигуряване на допълнителни модули за деца, които не владеят български език в детските градини, за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, в това число и за допълнително възнаграждение за педагогическите специалисти, и т.н. Народният представител инж. Ганчева обясни, че внесената промяна в Закона за семейните помощи за деца ще гарантира продължаването на това целенасочено използване на средствата от училището или детската градина за осигуряване на обща или допълнителна подкрепа на съответното дете.

Клавдия Ганчева съобщи, че до 1989 г. от училище са отпадали преждевременно около 40% от децата. Настоящата цел на държавата е да подкрепи всяко едно дете, а образователната система да бъде включваща и приобщаваща. „Затова започваме програма „Подкрепа за успех“, която наследява изключително успешната „Твоят час“.“, каза инж. Ганчева. Тя допълни, че благодарение целенасочените усилия на правителството през последните години, броят на новоотпадналите деца от образователната система бележи сериозен спад. От 21 146 през 2014/2015г., в последната учебна година броят им е намалял до 14 058.