Коментари

Специализирани честоти на мобилните оператори ще действат при кризисни ситуации

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), мобилните оператори,  електроразпределителните дружества и Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България ( НСККРБ ) проведоха онлайн среща по повод отвореното писмо, което Сдружението изпрати до Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/. В него НСККРБ определи действията на мобилните предприятия като заплаха за националната сигурност в кризисни ситуации, след като обхватът на мрежите изчезва малко след прекъсване на електрозахранването.

Присъстващите на срещата се обединиха около идеята за по – добра координация между институциите, мобилните оператори и електроразпределителните дружества. Председателят на КРС Иван Димитров предложи тя да се осъществява чрез специализирани честоти, а в кризисните места да бъде проведен демополигон с представители на всички заинтересовани страни. Подобни срещи ще бъдат провеждани поне два пъти в годината. Следващата е насрочена за втората половина на месец май. До момента са предприети допълнителни мерки за захранване, установиха проверките след сигнала.

В писмото на кметовете до КРС пише: „През последните години често се случва след прекъсване на електрозахранването към определени населени места в страната, до 20 минути след това да  изчезва и обхватът на мрежите на мобилните оператори. Причината за проблема е в това, че мрежовите оператори не осигуряват всеобхватно сигурността на съобщителната мрежа. Предприятията, вероятно по икономически съображения, не поддържат съответните генериращи и/или акумулиращи устройства, които да осигурят работата на съоръженията им след прекъсване на електроподаването. До скоро регистрирахме случаи, при които жителите на определени населени места са останали без всякаква комуникация както по между си, така и със света в продължение на 10-20 часа. Вече имаме такива продължили повече от три денонощия и те не са прецедент”, пише в писмото.

Ръководството и членовете на НСККРБ определят посочените проблеми като значителна заплаха за сигурността и живота на гражданите, вследствие на неглижиране на сигурността на мрежите от страна на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги.

Те посочват и съвсем конкретни проблеми в три населени места в страната:

На 26 януари 2021 година във великотърновското Ново село от около 21.00 часа до 13.00 часа на 27 януари в условия на тежка зимна обстановка и интензивен снеговалеж, селището е останало без ток и без никаква възможност за установяване на връзка и извършване на трансфер на разговор, с който и да е от трите мобилни оператора.

Община Баните – 14, 15,16 и 17 декември 2021г., селата: Давидково, Стърница, Босилково, Глогино, Загражден, Вълчан дол, Дебеляново – 4 дни, при обявено бедствено положение, без  ток и без никаква възможност за установяване на връзка и извършване на трансфер на разговор, с който и да е от трите мобилни оператора. Село  Дебеляново няма връзка с никой в продължение на 10 дни. Няма връзка и със службата за бедствия и аварии, кода който имаме кметовете са неизползваеми. Невъзможно е да се свържем със 112, т.е., няма пожарна, няма бърза помощ.

Община Елена – Селата: Чакали, Костел, Каменари и близките им населени места, при всяко едно прекъсване на електроподаването към потребителите в района, до 20 минути след това изчезва и обхватът на мрежите на мобилните оператори.