Образование

Катедра „Туризъм“ във ВТУ с онлайн беседи по актуални теми от туризма

Продължаващата глобална пандемия нанася огромни щети в туристическия бранш, а също така доведе до значителни промени в начина на организиране и функциониране на различните му сектори. В тази връзка, до момента катедра „Туризъм“ организира две онлайн беседи, в които бяха поканени представители на местния туристически бизнес.

На първата беседа се разисква темата за хотелиерското обслужване в условия на пандемия. Лектор беше Елица Стефанова, управител на хотелски комплекс в с. Арбанаси. Тя разказа за ситуацията в техния обект и даде интересни примери, свързани с промяната на обслужването на туристите преди и по време на пандемията от Ковид-19. От дискусията стана ясно, че развитието на хотелиерския бизнес в настоящия момент на регионално ниво, е свързано с индивидуалните туристи. Търсенето на спа и уелнес услуги са предпочитани от тях, както и други допълнителни услуги, свързани с рекреация.

„Научихме се на гъвкавост и търсим все повече възможности за удовлетворяване на госта, като едно от нещата, които целим е предлагане на по-висококачествена туристическа услуга“ – това обясни управителката и допълни, че в тази връзка се мисли и за обновяване на материално-техническата база на обекта, както и към търсене на по-устойчиви практики за функциониране на комплекса.

Втората дискусия очерта промените и тенденциите, които се наблюдават в настоящата пандемична ситуация. Лектори бяха Радослав Машков, главен готвач на верига ресторанти във Велико Търново и Десислава Коева, мениджър събития на туристически комплекс в с. Арбанаси. „Настоящите условия наложиха промяна в организиране на работните процеси не само в кухнята, но и в цялостното функциониране на заведенията за хранене. Промяната в графиците и оптимизиране на работата се наложи, но в основата на всичко това стоеше идеята за запазване на персонала.“ – това сподели главният готвач и очерта някой тенденции, проявили се по време на пандемията. Поръчките на кетъринг за събитие, кулинарна продукция с по-сложна за изпълнение в домашни условия технология, както и повишения интерес към морски дарове и суши кухнята, са част от кулинарните желания на търновските потребители. Машков допълни, че мерките за безопасност и спазването на високи стандарти в търновската ресторантьорска верига, са в основата на поддържане на висок процент постоянни индивидуални и корпоративни клиенти.

На свой ред, събитийният мениджър представи настоящата ситуация в обекта, който управлява и който посреща предимно организирани туристи. „Поради възникналата ситуация в условията на Ковид-19, бяха отменени голям брой чуждестранни туристически групи, които до този момент съставляваха по-големият процент на обслужвани от нас туристи. Прави впечатление, че запитванията от български туристи се повишават, но не можем да планиране организирането на събития в дългосрочен план“, сподели Десислава Коева и констатира, че за малкото време, в което са имали възможност да работят, са постъпили голям брой запитвания и желаещи да запазят дата за свое мероприятие.

В заключение, лекторите се обединиха около факта, че да работиш в туризма, особено в днешните условия, е нелека задача, но в същото време, тя е призвание. Винаги е имало и ще има кризи, но до този момент туризмът е успявал да оцелее и да изгради нови начини и подходи за бъдещото си развитие.

И на двете събития традиционно присъстваха университетски преподаватели, учители, ученици, студенти и представители на различни туристически организации.

Следващата онлайн дискусия на катедра „Туризъм“ е планирана да бъде с представител на туристическа агенция.