Община

Кариерни консултанти влизат в Информационния център на Велико Търново

Нова услуга –  кариерно ориентиране и консултиране – се разкрива в Информационния център в сградата на Община Велико Търново. Тя ще се предоставя от кариерните консултанти, които са назначени в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, съобщи Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”. Специалистите ще бъдат в Центъра всеки четвъртък от 14,00 до 16,30 часа. „Целта е да се популяризира и разшири дейността по ранното кариерно консултиране и ориентиране на младите хора, като част от общата подкрепа на учениците относно правилния избор на образование и професия”, поясни Игнатова.

Инициативата за новата услуга е на кмета Даниел Панов. Първото събитие – среща на подрастващите с бизнеса – ще се състои на 18 февруари от 13,30 часа в ОУ „Димитър Благоев”. Следващите срещи до края на месец февруари ще бъдат в Професионалната гимназия по моден дизайн и в ОУ „Христо Ботев”.