Здравеопазване

Кардиологичната болница във Велико Търново с безплатни прегледи в Световния ден на сърцето

Ден на отворени врати с безплатни кардиологични прегледи ще проведе на 29-ти септември специализираната болница  за активно лечение по кардиология във Велико Търново. Инициативата е съвместна с Българския кардиологичен институт и е по повод Световния ден на сърцето – 29.09., на който те отново ще отправят апела си за своевременна профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

„Използваме знанията и експертизата си, за да подобрим качеството на живот на нашите съграждани и обществото. Признати специалисти кардиолози ще консултират напълно безплатно пациентите. На разположение са д-р Пламена Николова, д-р Красимир Колев, д-р Валентин Кръстев, д-р Петър Петров и д-р Марияна Генчева. Прегледът ще включва: определяне на сърдечно-съдов риск чрез попълване на анкетна карта; измерване на артериално налягане; ЕКГ; ехокардиография – по преценка на лекаря; Могат да бъдат направени и допълнителни изследвания – лабораторни показатели, холтер, ЕКГ, стрес ехокардиография, 3Д ехокардиография, също по преценка на специалиста; Възможна е корекция и/или оптимизация на антиисхемичната и/или антихипертензивната терапия“, обясни д-р Лидия Стефанова – директор на кардиологичната клиника във Велико Търново.

Желаещите е необходимо да си запишат предварително час на тел: 062/632 020 или 0884 117 423. Възможно е това да стане и на регистратура на болницата във Велико Търново на ул. „Бузлуджа“1.