Икономика

Кандидатстването за саниране се очаква да стартира от средата на ноември

Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) все още не е отворена за кандидатстване, съобщават от МРРБ. Очаква се да стартира от средата на месец ноември тази година. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави това уточнение във връзка с получени сигнали за обявен прием на документи.

Към момента предстои разработеният проект на документи и насоките за кандидатстване окончателно да бъдат утвърдени. Възможно е в процеса на разглеждане и отразяване на постъпилите становища и коментари след общественото обсъждане пакетът документи по процедурата да претърпи изменение. Затова гражданите все още не трябва да подават документи към общините.