Образование

Кандидатствайте по „Еразъм“

ВТУ кани студенти да кандидатстват по програма „Еразъм+”. Обменът е с цел обучение или стаж в чужбина. За желаещите се отпуска месечен грант, а мобилността трае от два до 12 месеца. Изискванията са студентите да са записани за обучение редовна, задочна или дистанционна форма на обучение и преминали поне първи два семестъра в системата за висше образование, не са участвали преди в Студентски практики по програма Еразъм, владеят добре работния език на стажа – английски ниво В2 или езикът на страната и др.

Срокът за подаване на документи е 30 октомври в Ректората на висшето училище.