Икономика Община

Кампания на Националния иновационен фонд стартира от Велико Търново

Информационната кампания по Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ ще се проведе утре във Велико Търново.

Кампанията в страната стартира в старата столица със съдействието на Община Велико Търново от 13.00ч в Ритуалната зала.

На представянето участие ще вземат експерти на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, както и ще присъстват представители на Община Велико Търново. По време на представянето ще бъдат обявени условията за кандидатстване, а именно максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, максималният срок за реализацията на научноизследователските и развойни проекти, максималният интензитет на помощта, кои ще бъдат допустимите кандидати и партньори, тематичните области и друга информация съгласно изменените Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд.