Поминък

Как могат да работят у нас украинци с български произход

Граждани на Украйна с български произход могат да започнат работа в България без издаване на изрично разрешение от Агенцията по заетостта.
Процедурата е регистрационна и е необходимо работодателят им да подаде декларация, обясняват експерти от КНСБ. Работодателят ще трябва да предостави в Агенцията по заетостта документите, които доказват, че лицето е от български произход, на второ място трябва да има сключен трудов договор, който да бъде минимум от шест месеца и се попълва една декларация по образец, в която декларация работодателят посочва имената на конкретното лице, подава се също така копие от паспорта на лицето и останалите необходими документи, които се изискват, се придвижват по служебен път от Агенцията по заетостта.

Украинските граждани имат право и на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта също е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.