Община Социални дейности

Как да се решават родителски конфликти в интерес на детето, обсъждаха специалисти от редица институции на кръгла маса

Фондация „Международна социална служба-България“ с подкрепата на Община Велико Търново организира регионална кръгла маса на тема: „Успяваме ли да гарантираме правата и интересите на детето в случаите на родителски конфликти“. Целта на срещата бе да се обсъдят успехите и предизвикателствата във взаимодействието на различните институции в работата по тези случаи, как са се подобри междуинституционалното сътрудничество с оглед предотвратяване на вредите от родителските конфликти върху децата и защита на правата им. Темата е изключително актуална и важна, казват организаторите, предвид тенденцията на увеличаващ се брой на случаите на разводи и спорове за родителски права, в които най-потърпевши са децата.

„Имаме добра разписана нормативна база, но има неща, които са трудно приложими на практика. Всеки един случай е строго специфичен за себе си. Затова и поводът за срещата са трудностите, които се срещат. Важни са правата и интересът на детето. Все повече страда българското семейство, заради стреса, икономическата криза и ежедневните проблеми. Това се отразява върху родителите, които нямат способността конструктивно да решават споровете помежду си, без да засягат децата. Съдебните решения също са трудно изпълними. А родителите се съревновават за любовта на детето, а то дава любов поравно между двамата. Препоръчвам на семействата, да се фокусирам върху потребностите на децата си и да осъзнаят, че като партньори могат да се разделят, но като родители не. Затова да се споразумяват по различните въпроси за доброто на детето”, посочва Здравка Николова, психолог и ръководител на Центъра за обществена подкрепа във В. Търново.

В срещата днес участват представители на Районните съдилища, на Отдел „Защита на детето”, доставчици на социални услуги от областта, на адвокатската колегия в гр. Велико Търново, на дирекция „Социално подпомагане” и др.

Изводите от кръглата маса ще бъдат основа за организирането на национална конференция по темата.