Култура

Как да запазим старите икони?

Всичко в традиционните православни икони е символ: материалът, боите, използването на цветовете, вариращи от най-тъмните до най-светлите, за да напомнят за пътя към светлината. За това е и важно да се погрижим правилно за тях и да запазят качеството си през годините.

Една от първите предпазни мерки, които трябва да се вземат, за да защитим нашата икона, е да я поставим далеч от пряка слънчева светлина, но и от всякакви други източници на топлина, като радиатори, печки и камини. Прекомерната топлина всъщност е враг на боята и може също така да причини прогресивна деформация на дървото, което изгражда дъската.

Иконите трябва да се държат на място, където прахът да може да се натрупва в минимални количества. Прахът може да бъде вреден за боите и текстурата на иконите.

Винаги когато взимате икона, то трябва да сте с измити ръце. Ако докоснете иконата със замърсени ръце има опасност да повредите изображението.

Най-важното е да уважавате и цените иконите като част от духовното си наследство. Те съдържат дълбок смисъл и духовно значение.

Платена публикация