Поминък

Какви са условията за наемане на непълнолетни на работа

Работодатели отново активизираха търсенето на непълнолетни за работа, което традиционно е един от сигналите за раздвижване на пазара на труда. Това става ясно от данните за издадените от ИА „Главна инспекция по труда“ разрешения за първите пет месеца на годината, които са с над 50% повече спрямо същия период на 2020 г.

За първите пет месеца на 2021 г. Инспекцията по труда е издала 858 бр., от които 838 бр. са за лица, навършили 16 г. при 548 бр. година по-рано. Броят им обаче е наполовина спрямо януари-май 2019 г., когато дадените разрешения са били 1639 бр., а за цялата година 2019 г. бяха дадени рекордните 9400 бр. разрешения.

Процедурата по издаването им е максимално облекчена. Ако подадените документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен. Исканията могат да се подават, а разрешенията да се получават по електронен път.

От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка.

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Работният ден за тях е 7-часов, за което те следва да получават минимум минималната работна заплата за страната. Те имат право на удължен платен годишен отпуск от 26 дни.

Трудът до 16 години у нас е забранен, като възрастта е съобразена със задължителната за образование. Лица, навършили 16 години, могат да бъдат наети на работа само с разрешение на Инспекцията по труда. По изключение разрешение може да се получи и за дете, навършило 14 г., основно за участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление и при установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата.

През тази година е предвидено да бъдат представени нови глобални оценки за детския труд. По оценките до момента около 152 млн. деца в света са подложени на тежък труд, което ги лишава от детство и от достъп до образование.