Поминък

И 20-годишен с интерес към земеделието

2 550 консултации на земеделски стопани предостави екипът на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново през 2018 година.

Общият брой на индивидуално консултираните лица е 376, поясни Деян Дончев, неин ръководител. Освен индивидуални съвети, специалистите са посещавали на място стопаните и са организирали информационни срещи с тях.

Изнесените приемни по населени места през отчетния период са 42.

35 са бизнес – плановете разработени и подадени по електронен път с помощта на екипа на Областната служба за съвети в земеделието по мярка 6.1 – Стартова помощ за младите земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Още 8 бизнес-плана са изготвени по мярка – 4.1.2  – Инвестиции  в земеделските стопанства.

И през 2019 година експертите ще организират изнесени приемни по места в региона. Първите ще са в края на февруари.

Средната възраст на консултираните 376 лица в Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново през миналата година е 45-50 години.

Най-младият е на 20 години, за когото е разработен бизнес-план, а най-възрастните са по на 70 години, информира още Дончев. Предимно младите хора са се интересували от отглеждане на трайни костюлкови насаждения, основно сливови. Причината е, че регионът ни е подходящ за този вид земеделие. На второ място по интерес е пчеларството, а на трето – зеленчукопроизводството. В много малки случаи – млечно животновъдство.

Насоката на младите хора към земеделие е заради придобити наследствени терени от родителите или други роднини.

Кремена Крумова – Попова