Здравеопазване

И област Велико Търново бележи ръст на заболели от варицела и скарлатина

От началото на 2023 г. на територията на област Велико Търново се наблюдава рязко увеличаване на броя на случаите на варицела и скарлатина. Това сочат данните на Регионалната здравна инспекция. Разпределението, по месеци, на случаите на варицела е следното: м. януари – 158 случая, м. февруари – 118 случая и м. март (за първите 20 дни) – 161 случая или общо 437 случая на варицела спрямо 85 за същия период на 2022 г. При скарлатината също се наблюдава значителен ръст на случаите, като разпределението е следното: м. януари – 6 случая, м. февруари – 11 случая, м. март (за първите 20 дни) – 16 случая – общо 33 случая на скарлатина спрямо 3 случая за 2022 г. Най-засегната, и при двете заболявания, е възрастовата група 5 – 9 г.