Денят Икономика

И горските в област Велико Търново ще разполагат с високопроходим автомобил за гасене на горски пожари

Пет нови високопроходими автомобили за гасене на горски пожари попълниха състава на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП. Така вече всяко едно от шестнадесетте държавни горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград разполага с автомобил за първоначална атака на горските пожари. Автомобилите са оборудвани с инсталация за пожарогасене, която включва помпи за високо налягане, съд за вода с обем 420 л., маркучи и пистолет. Новите пет попълнения са предназначени за нуждите на ДГС Буйновци, ДГС Плачковци, ДГС Свищов, ДЛС Дунав и ДГС Тутракан. Според горските стражари, тези автомобили са изключително важни за потушаването на възникналите пожари в горите, а високата им проходимост гарантира достъпа до всякакви терени и условия.

През 2021 година в обхвата на СЦДП са възникнали общо 7 горски пожари, които са засегнали площ от 192 дка. На първа линия в борбата със стихията са били 51 служители на предприятието, като важна роля са изиграли именно наличните високопроходими автомобили за гасене на горски пожари.

Ежегодно СЦДП извършва дейности за предотвратяване риска от пожари, което включва поддръжка на старите и направа на нови съоръжения предотвратяващи възникването и разпространението на горските пожари. През 2022 г. предприятието планира изграждане на нови приблизително 118 000 линейни метра минерализовани ивици, поддръжка на 33 670 л. м. лесокултурни прегради, 3 090 л. м. бариерни прегради, оборудване и дооборудване на противопожарни депа и др. Акцент е поставен и върху безопасността на служителите, които са част от 22 специализирани гасачески групи. Те минават на инструктаж два пъти в годината и са оборудвани с необходимият инвентар и облекло. През обучение за работа с новите високопроходими автомобили за гасене на горски пожари предстои да преминат и служители на петте стопанства, за които са предназначени.