Община

И в Дебелец вече има контейнер за стари дрехи, обувки и домашен текстил

Специализиран контейнер за стари дрехи, обувки и домашен текстил бе поставен в Дебелец. Новата точка е разположена в центъра на града в югозападната част на площада. Препоръчително е дрехите и обувките да са чисти и да бъдат поставени в торба. Контейнерът е разработен по специална система, която не позволява насилственото му отваряне. Той ще се обслужва по график един път в седмицата.

В града вече пристигнаха и заявените от кметството количества индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци, с които ще бъдат подменени негодните кофи на записаните граждани през 2020 година.

От кметство Дебелец напомнят, че съгласно нормативна уредба на Община Велико Търново, всеки е длъжен да изхвърля отпадъци само в определените за целта съдове, да не допуска разпиляване на отпадъци извън тях и да осигурява поддържането на чистотата в близост.

Съгласно разписаните правила, всеки гражданин е длъжен и да почиства и поддържа чистотата на прилежащите територии на имотите си – почистване от отпадъци, окосяване и др. Неизпълнението им подлежи на санкциониране.