Икономика

Искания на общините за ремонт на съоръжения и пътища получиха подкрепа от Постоянната областна комисия

Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет,  проведе редовно заседание. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На заседанието присъства и заместник-областният управител Ивета Кабакчиева.
Подкрепа получиха исканията, подадени от кмета на община Свищов за ул. „Хаджи Димитър” и част от ул. „П. Р. Славейков” в с.Морава на стойност 140 000 лв. В резултат от проливни дъждове, придружени с градушка и ураганен вятър на 16-17 май  и на 20 май  формиралият се голям повърхностен воден отток причиняват значителни повреди на уличните настилки на ул. „Хаджи Димитър” и ул. „П. Р. Славейков” в с.Морава.
За ул. „Хаджи Димитър” и част от ул. „П .Р. Славейков”, част от ул. „Стара планина”(при жп прелеза) и мост над дере на ул. „Камчия” в с. Морава  са определени 199 588,46 лв. За Общински път І-3, Козар-Белене-Плевен – Деляновци- Морава – Овча могила – Драгомирово на около 700 м североизточно от с. Деляновци с одобрени  26 908,68 лева. За част от ул. „Янтра” и част от ул. „Ропотамо” в с.Ореш се кандидатства за 81 449,63 лв. За част от ул. „Монт Еверест” в с.Овча могила средствата са на стойност 30 847,00 лв.
Подкрепа получиха исканията на кмета на община Велико Търново. Общински път път І-4, Севлиево-В.Търново – Ветренци и две улици в с. Ветренци се искат 72 929,28 лева. В резултат от проливни дъждове на 20-21 май формиралият се голям повърхностен воден отток причинява значителни повреди на асфалтовото покритие и частично изравяне на  трошено-каменната основа на пътя и участъци от две улици в с. Ветренци. За Общински път Пушево-Дряново/ Керека – граница общини (Дряново-В.Търново) -Шемшево-Велико Търново в участъка от км 8+300 при с. Шемшево до км 12+400 и общински път  Пушево в участък от км 6+000 до км 7+100 в с. Шемшево са необходими 447 422,61 лева.
Подкрепа получиха и искания на кмета на община Павликени за подмяна на съществуващи тласкателлни водопроводи от помпена станция на с. Росица до нагнетателен резервоар на с. Вишовград”, минаващ през землището на с. Росица, гр. Бяла черква и с. Вишовград, община Павликени на стойност 1 072 902,74 лв.