Култура Общински съвет

Искаме от Президента и Народното събрание да впишат в Конституцията Велико Търново като историческа и духовна столица на Република България

Сдружение с нестопанска цел „Велико Търново – Историческа и духовна столица на България“ внесе предложения до Председателя на Народното събрание и всички народни представители, както и до Президента на Република България да упражнят правото си на инициатива по чл. 154 ал.1 от Конституцията на Р България, като приемат изменение в нея с нова алинея 2 на чл. 169 със съдържание, както следва: „Историческа и духовна столица на Република България е град Велико Търново“.

Мотивите за включване на предложения текст са, че глава десета на Конституцията урежда държавните символи: герб, печат, знаме, химн и столица. Чрез конституционно регламентираните символи държавата се идентифицира. Тези символи изразяват единството, целостта и суверенитета на държавата. Велико Търново е символ на българската идентичност – история, духовност, държавност и статутът му следва да бъде закрепен в Конституцията, се казва в предложението на Сдружението, което ще бъде гласувано на предстоящото в четвъртък заседание на Великотърновския общински съвет .

Град Велико Търново е обявен за историческа и духовна столица на България с решение от 12.04.2019 г. на 44-то Народно събрание, публикувано в Държавен вестник бр. 32/ 2019 г. по предложение на Инициативен комитет, подкрепено от Общински съвет Велико Търново. След официалното връчване на решението от 12.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов, редица изтъкнати юристи предложиха статутът на Велико Търново да бъде вписан и в Конституцията на Република България. Сред тях са проф. Борис Велчев и проф. Атанас Семов.

Мария Христова