Здравеопазване

Информационен полуден по въпросите за кърменето организира Общностен център „Царевград”

Лятото е в своя разгар и в началото на август, както всяка година, отбелязваме Световната седмица на кърменето! От първи до седми август на цялата планета се организират и провеждат събития, които да повишат информираността по въпросите на кърменето и да популяризират различни негови аспекти, които са от значение не само за кърмещите майки и кърмените бебета, но и за цялото човешко общество.

През тази странна и трудна 2020 г. логото на ССК е: „Да подкрепим кърменето за по-здрава планета“. Защото кърменето е най-добрият пример за дълбоката връзка между човешкото здраве и природната екосистема. Кърмата е естествен възобновяем ресурс, който не вреди на природата: тя се произвежда и „доставя“ без да се нуждае от опаковка, без да замърсява околната среда и се усвоява напълно.

На всички въпроси, свързани с кърменето от бременността до отбиването ще можете да получите отговор от Кристина Тодорова – сертифициран консултант към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“

КОГА? На 01.08.2020 г. (събота) от 9.30 ч. до 11.30 ч.

КЪДЕ? В двора на Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, гр. В. Търново, бул. „България“ 24 (бившия Пионерски дом) – при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с риска от разпространение на КОВИД-19

Екипът на Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ подкрепя и насърчава кърменето, което прави чрез провеждане на индивидуални консултации, в които се осигурява възможност за среща с консултант по кърмене.

На събитието ще има и екип от Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, който ще отговаря на въпроси, свързани с дейността на центъра. Това ще бъде своеобразен полуден на отворените врати на Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, където предоставят безплатни услуги за бъдещи родители и родители с деца до 7-годишна възраст.