Община Социални дейности

Информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ ще се проведе във Велико Търново

На 19 ноември (понеделник) от 11.00 часа във Велико Търново ще се проведе Информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова. Информационният ден ще се проведе в зала „Елена“ на хотел „Меридиан Болярски“ в гр. Велико Търново на адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №53А. С изпълнението на операцията ще бъдат създадени предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора от уязвимите групи.