Образование

Интелектуалци предлагат проф. д-р Христо Бонджолов за почетен гражданин на старата столица

Инициативен комитет, съставен от общественици и интелектуалци, представи на пресконференция днес кандидатурата на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, за удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на Велико Търново“.  Комитета е в състав: доц. д-р Марияна Николова -декан на факултет „Математика и информатика“ , проф. д.н. Вихен Бузов – зам. ректор по акредитация и качество във ВТУ, проф. д-р Николай Кънев – декан на Исторически факултет, доц д-р Светослав Стефанов, който оглавява катедра “Физкултура и спорт“, Камен Алексиев- представител на  гражданската квота, д-р Александър Узунов и доц. д-р  Владимир Владов,  зам. – декан на Филологически факултет. Председател на инициативния комитет е проф. д-р  Димитър Димитров, заместник-ректор на ВТУ.

Мотивите за предложението са огромният принос на проф. Бонджолов  за утвърждаването на Великотърновския университет  като авторитетен, престижен и моден университет, оказал съществена роля за развитието и съвременния облик на Велико Търново като културно и просветно средище;  за цялостната му научноизследователска, преподавателска и административна работа; за социално отговорната му дейност като ръководител на уважавана държавна институция и един от най-крупните работодатели в цялата община, както и за личното му участие и активната  гражданска позиция при утвърждаването на Велико Търново като историческа и духовна столица на България.  Кандидатурата ще бъде внесена във Великотърновски Общински съвет.

Пламена Димова