Култура

Институтът за изследване на изкуствата дават достъп до свои редки и скъпи издания

В условията на физическо дистанциране и при затворени културни и образователни институции поради пандемията от COVID-19 учените от Института за изследване на изкуствата дават временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания на сайта http://artstudies.bg/?page_id=12195 Тези издания са посветени на актуални проучвания върху културата и изкуството на България и света и са в малък тираж, предназначени са предимно за експерти, богато илюстрирани и репрезентативни са, но учените вярват, че в състояние на криза и ограничена комуникация подобни книги биха допринесли за по-лесното понасяне на принудителна самоизолация.
Сред изданията на ИИИзк има и такива, посветени на християнското изкуство, и on-line достъпът до тях се свързва с предстоящите великденски празници. В тази връзка директорът на Института проф. д-р Емануел Мутафов припомня думите на св. Йоан Богослов: „Човек, който поради нужда не може да посети църква, може себе си да превърне в жертвеник (храмов олтар – Е.М.), на който да се моли“. Същият отец на православието, когато говори за любовта към ближния, споменава: „Ти почиташ днешния жертвеник, защото оттам приемаш тялото Христово (Светото причастие – Е.М.), но се отнасяш надменно към този, който самият е тяло Господне, гледайки го безучастно да се погубва. Можеш да видиш този жертвеник да се издига навсякъде – и по тесни улички, и по площади, където можеш да Му принасяш жертви по всяко време“ (Йоан Златоуст, Коментар върху 2 Коринтяни).
Затова проф. Е. Мутафов съветва: в ситуацията на пандемия посрещнете великденските празници у дома, превръщайки себе си в жертвеник на чистата вяра, четете и не излагайте другите на опасност особено свещениците, които са малцина.