Образование

Инсталираха ново оборудване в кабинет по графичен дизайн в СУ „Емилиян Станев“

Ново оборудване инсталираха във втория кабинет по графичен дизайн в СУ „Емилиян Станев“. Всички компютри са снабдени с графични таблети и лицензиран софтуер за създаване и обработка на векторна графика Corel DRAW.

Професионалната паралелка „Графичен дизайнер“ беше разкрита за учебната 2018/19 година с прием в VIII клас.  Учениците  изучават шрифт, предпечатна подготовка, илюстрация и оформление на полиграфическите издания, фотография, видеотехника паралелно с графичен дизайн. Завършилите специалността, получават свидетелство за професионална квалификация.

 

Снимка – Фейсбук