Любопитно Образование

Иновативен и интерактивен открит урок проведоха в ОУ „Бачо Киро“

С открити уроци по човекът и природата стартираха дейностите по приемственост между ІV и V клас. Включени бяха всички четвъртокласници от шесте паралелки в ОУ „Бачо Киро“. Уроците проведе Руска Христова, която преподава по предметите от природния цикъл науки, в сътрудничество с класните ръководители в ІV клас. Поредицата от занятия бяха на тема: „Светлина и зрение“, която е застъпена в тематичното разпределение по човекът и природата в ІV клас.

Използвани бяха разнообразни, иновативни и интерактивни методи. В началото на часа учениците работиха с игрословица и пресъздадоха техниката „река с препятствия“, чрез която се въведе темата на занятието. В хода на часа учениците работиха с онлайнплатформи (LearningApps, Kahoot!), реализираха поредица от физични експерименти, свързани със разпространението на светлината и др.

Приложена беше авторска методика на  Христова, чрез която се обобщава наученото и се дава обратна връзка от проведения учебен час, резултат от това са откритите от учениците любопитни факти за зрението и изработен постер с тях. При реализирането на задачите в часа асистираха и класните ръководители на четвъртокласниците. В два от  класовете асистент за осъществяване на експериментите беше Деметра Манолова (VІІ б клас), която е включена в група по интереси „Светът на химията и физиката – лесен и интересeн“.