Здравеопазване Общински съвет

Инициативата „Велико Търново е любов“ стартира днес с публична среща с проф. д-р Свилен Маслянков

„Велико Търново е любов“ е новата инициатива, която стартира днес – 19 април, по идея на председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов. Под този наслов ще се провеждат срещи-лекции с именити и изтъкнати търновци, които работят и живеят извън общината. Събитията са възможност за интересни и широки дискусии по теми от различни обществени сфери.

Началото е в в 15:00ч. днес в голямата зала на Община Велико Търново, а пръв участник е именитият лекар проф. д-р Свилен Маслянков. Темата е „Лечението на рака – начин на мислене“.

Проф. д – р Свилен Маслянков е роден във Велико Търново. Завършил е ПМГ „Васил Друмев“. Именно в старопрестолния град проф. Маслянков се изгражда като специалист хирург. Продължава кариерно развитие в една от най-големите и водещи клиники в България – Александровска болница. Последователно минава през всички стъпки на академично развитие – асистент, главен асистент, доцент, а от месец март 2024 е утвърден като професор по хирургия към съответната катедра при Медицински университет – София.

Проф. д-р Свилен Маслянков има над 100 публикации в международни и български периодични медицински списания и още толкова публикувани  резюмета в родни и международни форуми. Известни са над 500 цитирания на трудовете му в големи национални и международни медицински бази данни. През 2015 г. издава монография на тема „Рак на ректума – съвременни аспекти”, а през 2021 г. е основен рецензент в монографията „Мултидисциплинарен подход при диагностиката и лечението на карцинома на гърдата”.

Именитият медик има проведени редица специализации в хирургични клиники в Гърция, Испания, Хърватска, Англия, Русия и др., както и над 70 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина. През 2023 г. е удостоен с почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация.