Община Политика

Инж. Панов свиква консултации за определяне съставите на СИК-овете

Кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов кани представителите на политическите партии и коалиции на 7 октомври от 10 ч. в зала 302 на Общината за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секции, относно предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени за 14 ноември.

Ако в консултации участие вземат упълномощени лица, те трябва да носят пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или негово заверено копие.