Политика

Инж. Клавдия Ганчева: Ще има нова финансова рамка за закупуване на боен самолет

Парламентът прие вчера доклада на временната Комисия, ангажирана с проучване на процедурата по закупуване на бойни изтребители. Той предвижда Министерство на отбраната /МО/ да върне процедурата по избор на нов боен самолет на по-ранен етап и да ревизира допуснатите пропуски, информира великотърновският народен представител от ГЕРБ инж. Клавдия Ганчева. След съгласуване с Министерство на финансите се предвижда МО да внесе в парламента и в Министерски съвет промяна на вече приетия от законодателната институция Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“.

Изменението трябва да включва нова финансова рамка на плащането, с което да се обезпечи реализацията на приоритетите по превъоръжаването на българската армия. Народните представители предлагат още да се актуализират основните варианти за реализация на проекта, на базата на офертите, постъпили след изпратеното през декември 2016 г. искане за предложение, включително и за новопроизведени самолети. Вариантите следва да бъдат внесени в Народното събрание, заедно с новата финансова рамка.

В приетия доклад се отбелязва, че в края на месец февруари е постъпила оферта за нов самолет за нуждите на българските военно-въздушни сили, която е отговаряла на утвърдената финансова рамка за проекта. Предложението обаче не е било разгледано.