Община Политика

Инж. Клавдия Ганчева: Общините могат да се възползват от ново финансиране за социални услуги

С общ бюджет от 18 милиона лева е обезпечена новата операция „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, която предстои да бъде обявена по оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Това информира народният представител инж. Клавдия Ганчева, член на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографска политика.

От новото финансиране могат да се възползват 39-те български общини с одобрени Инвестиционни програми за градско възстановяване и развитие в рамките на ОП „Региони в растеж“.

Сред тези общини са Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов, където в момента се изпълняват инвестиционните програми, уточни народният представител.

Новата операция допълва инвестициите за устойчиво градско развитие и цели повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи.

Въпросните общини могат да финансират издръжката на центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца.

Инж. Клавдия Ганчева е поела ангажимент да съдейства на местната власт в Горна Оряховица да кандидатства за финансиране на социалната услуга „Приют“, съобщи народният представител.