Политика

Инж. Клавдия Ганчева: Институциите ще работят в екипи за обхващане на всички деца в градини и училища

До 20 август в населените места ще бъдат сформирани екипи, които ще работят съвместно за записване на всички деца в детска градина или училище, и оставането им в образователната система. Това предвижда механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата в образователната система.

Механизмът за междуинституционално сътрудничество бе утвърден от Министерски съвет. В екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане, както и дирекциите на МВР. При необходимост в населените места, където няма ресурс за създаване на екипи, ще бъдат командировани служители от друго място.

Механизмът за общо сътрудничество определя ясно функциите и задълженията на всяка от институциите. Интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства са от особена важност при справяне с проблема, коментира Клавдия Ганчева.

Тя съобщи, че по данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.

Народният представител инж. Клавдия Ганчева припомни, че образованието бе изведено като водещ управленски приоритет за ГЕРБ още по време на предизборната кампания. По-малко отпаднали от образователната система подрастващи и повече записани деца в детските градини и училища е това, което се цели с новата мярка. Неграмотността ражда безработица и престъпност, а без образование обедняваме и изчезваме като нация,  категорична е инж. Ганчева.

Предстоят срещи с всички заинтересовани институции и със Сдружението на общините, съобщи депутатът. „Длъжни сме да направим така, че всяко дете да ходи на училище и всеки родител да изпълнява своето задължение да осигури образование на детето си до 16-годишна възраст“, каза инж. Клавдия Ганчева.