Община

Инж. Кечев: „Работим с естествени материали, за да съхраним автентичността на града“

Най-мащабната рехабилитация на градска инфраструктура на старо Търново се извършва по проекта „Съхранена и автентична градска среда на Велико Търново”. В рамките му, с около 4,5 млн. лв. национално и еврофинансиране се подменя ВиК и пътна инфраструктура, ремонтират се стълбища и подходи по близо 40 улици и площади  в стария град. Предстои и монтиране на енергоспестяващо осветление.

Традиционно, търновци са чувствителни към стария град, който всеки жител или гост обиква от пръв поглед. Своя строг технически надзор гражданите споделят в социалните мрежи. Най-голямото им притеснение е да не би с така необходимия от години ремонт, градът да изгуби своя чар и автентичност.

Това няма да се случи, категоричен е инж. Динко Кечев – директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията”, ръководител на проекта. „Със сигурност, тези улици ще изглеждат много по-добре, в сравнение със състоянието им преди ремонта. По тях се работи със естествени материали, с каменни настилки, за да се запази тяхната автентичност. Там, където се подменят – използват се старите материали, старите калдъръми и само ако е необходимо се добавят нови”, поясни инж. Кечев. Ръководителят на проекта припомни, че на много места се подменят стъпала и подходи към улици, с цел те да отговорят на съвременните изисквания за безопасност в градска среда. Някога каменните блокове са редени директно върху пръстта, а с годините са се амортизирали. Те се подменят с каменни блокове дебели 8 см,  които се поставят на армирана каменна подложка, за да имат адекватен облик. „След края на ремонта, всички тези участъци ще имат много по-културен и въпреки всичко – автентичен вид”, категоричен е инж. Кечев.