Община Общински съвет

Инж. Даниел Панов: Проектобюджетът за 2021 г. залага на реализма, а не на популизма

„Ситуацията около ковид-кризата и цялостната финансова обстановка налага в проектобюджета за настоящата година да се заложи на реализма, обективността и консерватизма, вместо на популизма. Не се поемат ангажименти за разходи, които не са обезпечени. В бюджет 2021 са увеличени средствата за всички ключови функции като образование, социални дейности, здравеопазване и др. Ще се стремим към все по-силна връзка между образованието и бизнеса, към по-добра инфраструктура в населените места – инфраструктурните обекти заемат 70% от Инвестиционната програма на Общината. Близо 1 600 осветителни тела ще се подменят в големите търновски квартали. Отново увеличаваме средствата за населените места – програма „Местни инициативи“ ще се финансира с 500 000 лв. 9 млн. лв. ще се инвестират в чистотата на общината, без да се увеличава такса смет.“ – това каза кметът на общината инж. Даниел Панов при представяне рамката на проектобюджета пред великотърновския общински съвет.

Проектът на бюджета на Община Велико Търново за 2021 година е в размер на 112 685 315лева, в това число: – приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 67 590 382лева; местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 45 094 933лева. Очакваният размер на постъпленията от данъчни и неданъчни местни приходи през 2021година е 26 690 689лева. От данъка върху недвижимите имот се очакват 5 400 000 лв. И през 2021 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години.

За поредна година десетки млади учители са назначени в нашите училища, припомни Панов и посочи и множеството социални услуги, които за поредна година Общината ще предоставя.

„Над 6 млн. лв. от данъците и таксите, които  великотърновци плащат, се влагат в социално значими дейности като Домашен социален патронаж, детско и училищно здравеопазване, детски градини и ясли…Във Велико Търново са налице предпоставки за бързото възстановяване на сектора „Туризъм“. 700 000 лв. са заложени за културния календар. Надяваме се да проведем максимален брой събития. Продължава тенденцията иновативните проекти за получават подкрепа. 485 000 лв. са предвидени за Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта.“ – посочи още кметът на Общината.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021година e в размер на 33 076 933 лева. В Бюджет 2021 като резерв за непредвидени и неотложни разходи са предвидени 522 579 лв.

246 480 лв. са предназначени за текущ ремонт на детски градини на територията на Община Велико Търново – това са градините „Слънце“, „Евгения Кисимова“, „Соня“,  „Здравец“, „Първи юни“, „Райна Княгиня“, „Иванка Ботева“, „Ивайло“, „Св. Св. Кирил и Методий“, Детска градина „Звездица“ – село Шемшево, ДГ „Детски свят“ – село Церова кория и ДГ „Вяра, надежда и любов“ – село Ресен.

Текущ ремонт на Общинския плувен басейн във Велико Търново на стойност 22 512 лв. също е предвиден в Инвестиционната програма. Ремонти на  улична мрежа са планирани за следните обекти: кв.”Бузлуджа” и кв.“Зона – В“: ул.“Георги Измирлиев” и ул.“Стоян Коледаров”; Улици в кв.”Колю Фичето”: ул.” арх. Георги Козаров”; Улици в централна част: ул.“Ниш“, ул.“Тодор Балина”, ул.“Йоновка”, ул.“Пейо Яворов”, ул.“Гео Милев“, ул.“Негованка“, ул.“Мармарлийска”, ул.“Мизия“ ул.“Трети март“, ул. „Момина крепост“; Кв.“Акация“: стълбищна улица “Еделвайс“ и Междублокови пространства в квартал “Колю Фичето“ – алеи, паркинги и др. на стойност.

 

След над едночасови дебати в местния парламент днес проектът на бюджет на община Велико Търново за 2021 година бе приет с 25 гласа „за“, 5 „въздържал се“ и 4 „против“.