Община Общински съвет

Инж. Даниел Панов предлага 640 000 лв. от целевата субсидия да отидат за спешни улични ремонти в общината

Инж. Даниел Панов предлага Великотърновският общински съвет да даде съгласие за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти в общ размер 639 749 лева. При съгласие на местните парламентаристи, искането ще бъде адресирано до министъра на финансите.

Средствата ще бъдат разпределени за спешни улични ремонти в 36-те населени места в общината, като по-сериозните суми ще са за Беляковец – близо 67 000 лв., за Арбанаси над 30 000 лв., за Ново село – почти 41 000 лв., за Присово – 96 400 лв., за Къпиново –близо 32 000 лв., за Дебелец – над 28 800 лв., за Самоводене – над 27 000 лв.

По уличната мрежа на населените места са се образували множество единични дупки,  мрежовидни  пукнатини  и  единични  деформации  (повреди  и  разрушения)  на настилките,  които  съществено  затрудняват  автомобилното  движение,  силно  влошават пътната  безопасност  и  са  предпоставка  за  пътно  транспортни  произшествия, мотивира предложението си инж. Панов.  При ненавременно извършване на ремонтни дейности на пътните и улични настилки, ще се стигне до увеличаване на уврежданията по тях и  постепенно разрушаване на останалите части от пътните и улични настилки. За редица участъци на пътната и улична мрежа в населените места на територията на община Велико Търново, е необходимо извършване и на основен ремонт и реконструкция, за което няма достатъчно финансиране, коментира кметът.

Решението се Великотърновският общински съвет ще вземе на заседание на 31 март.