Култура Община

Инж. Даниел Панов обсъди с Министерство на културата решаването на наболели общински проблеми в сектора

Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов – кмет на Велико Търново, и изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева проведоха работна среща с министъра на културата Кръстю Кръстев и заместник-министрите Амелия Гешева и Чавдар Георгиев. На нея бяха обсъдени възможностите за подобряване на координацията и разширяване на сътрудничество между културното ведомство и местната власт.

Общините са важна част от работата на Министерството на културата и намирането на повече пресечни точки по основните въпроси, свързани с развитието на културата, е от особено значение за успешното развитие на процесите в сектора, подчерта министър Кръстев. Той изтъкна, че тази година държавният бюджет дава възможност за значителни инвестиции в културни дейности и ефективното им управление е задача, която стои пред Министерството и общините. Разпределението на средствата бе също тема на разговор и двете страни споделиха сходни виждания по основните аспекти на финансирането. В закона е предвидено част от средствата да бъдат насочени към повишаване на стандартите за делегираните от държавата дейности. И двете страни са единодушни, че хроничното недофинансиране на системата изисква стабилно поетапно повишаване на ресурса за всички културни структури. По разчети на Министерството около 23 млн. лв. се предвижда да бъдат разпределени в системата на делегираните дейности. Значителен обем от предвидените в бюджета пари ще бъдат насочени към развитие на дейности от културните организации чрез механизмите на програмите на Министерството на културата.

НСОРБ изрази готовност активно да сътрудничи при разработването на програмите, допустим бенефициент по които се предвижда да бъдат и общини. Общо средствата, до които на конкурсен принцип ще имат достъп общински културни организации, е около 29,9 млн. лв.

По време на срещата бяха обсъдени проблемите, свързани с начина на финансиране на творчески колективи, които към момента са на издръжка изцяло от общинските бюджети и на 50-те общински музея и галерии, за които през 2022 г. бяха отпуснати средства от държавата чрез постановление на Министерския съвет. Липсата на юридически статут на много от творческите колективи и на част от общинските библиотеки засега остава сериозно препятствие пред включването им в системата на финансиране чрез стандарти. Достъп до средства от държавния бюджет за тях ще бъде осигурен през програмите на Министерството на културата.

Дискутирани бяха предстоящите промени в Закона за културното наследство, който в следващите дни ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. Вече заседава и работната група, която подготвя концепцията за нормативно уреждане на статута и управлението на археологическите резервати в страната.

По настояване на НСОРБ ще бъде организирана среща с Национален фонд „Култура“ за обсъждане на критериите и изискванията за кандидатстване на общините по програмата „Ново поколение местни политики за култура“, която се финансира от Плана за възстановяване и устойчивост.