Община Политика

Инж. Даниел Панов: Нужна е промяна в методиките за определяне категорията на населените места

По покана на министър-председателя Стефан Янев се проведе среща с председателя и заместник-председателите на Националното сдружение на общините в Р България – Даниел Панов, Донка Михайлова и Иво Димов и изпълнителния директор на Сдружението Силвия Георгиева. В дискусията участваха министърът на финансите Асен Василев, заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов, Валентина Върбева, заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев и представители на администрацията на Министерски съвет.

Премиерът изтъкна, че макар кабинетът да е служебен, има амбицията в рамките на мандата си да подготви предложения за законодателни промени, които да могат да бъдат разглеждани от следващия парламент.

Основните теми, които бяха обсъдени бяха подготовката за провеждането на предстоящите избори,  финансовата свобода на общините, напредъка в преработването на Националния план за възстановяване и устойчивост и хода на бюджетната процедура за 2022 г.

Кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов изрази безпокойството на общините от факта, че за пореден път през тази година със средства от местните бюджети ще се наложи да бъдат финансирани дейности по провеждането на парламентарни избори. НСОРБ апелира за навременно планиране и ясно разграничение на задълженията по осигуряването на изборния процес между различните нива на администрацията, за да бъдат създадени условия за гладко протичане на вота. Предстои Министърът на здравеопазването да издаде указания за прилагането на противоепидемичните изисквания.

В обсъждането на темата за финансовата децентрализация, за която НСОРБ настоява от години, се включи и министър Асен Василев. Финансовото ведомство подготвя анализ на събираните данъци, на базата на който да бъдат направени реални разчети за евентуални бъдещи законови промени. Той остава скептичен доколко резултатите биха удовлетворили повечето общини. Министър Василев подчерта, че темата за трансформирането на част от националните данъци в местни е неразделно свързана с промяна и на механизма за разпределяне на бюджетните субсидии към общините.

Според заместник-председателя на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова, основният проблем е не толкова в размера на средствата, колкото в  прозрачността за тяхното разпределяне. Тя обърна внимание, че общините имат немалък принос за подобряване на инвестиционния климат и намаляване на административната тежест за бизнеса, местните администрации първи осигуриха облекчения за фирмите по време на пандемията. Основната дейност на общините е насочена към подобряване на качеството на живот, а с това и на качеството на човешкия капитал. В същото време общините са изолирани от процеса на разпределение на средствата, внасяни в държавната хазна от бизнеса и гражданите и това поражда усещането за несправедливост.

Председателят на НСОРБ Даниел Панов постави въпроса за наложителните вече промени в методиките за определяне категорията на населените места и за извършване на данъчни оценки на недвижимите имоти. Едната е от края на миналия век, а другата – от 2007 г. Тези документи задават рамката на част от местните данъци и такси и актуализацията им значително би повлияла на обема приходи, събирани от местните администрации.

Всички решения, които трябва да бъдат взети за реформиране на една или друга сфера от обществения живот, са взаимно свързани, подчерта премиерът Янев и обърна внимание, че предложения, които касаят цели системи в държавата, следва да се разглеждат именно през призмата на тяхната взаимна обвързаност.

Сред темите на разговора бяха и някои аспекти на Плана за възстановяване и устойчивост, който в момента е в процес на преработка. Представителите на местната власт изразиха очакванията си, че проектите, които пряко са свързани с общините, ще запазят своя обхват и финансови параметри. Интервенциите в енергийна ефективност, които ще бъдат осъществявани с европейски средства, ще следват модела, използван в първия програмен период – с елемент на съфинансиране от собствениците. Условията за безвъзмездно саниране са възможен вариант, но при рестартиране на бъдеща Национална програма за енергийна ефективност, а това решение е от компетенциите на следващото редовно правителство.

В началото на срещата премиерът Стефан Янев и председателят на НСОРБ Даниел Панов обмениха мнения относно изявления на кметове на кметства, свързани спремахването на общинските съвети. Премиерът Стефан Янев окачестви тезата като крайна и в известна степен неразбрана. Той подчерта, че законови промени трябва да бъдат приемани само по установения от ред и право на законодателя е да реши дали кметовете на населени места да бъдат пряко избирани или да бъдат част от администрацията.

НСОРБ изрази своята позиция по темата официално и ръководството на Сдружението не намира за нужно да коментира подобни изявления, сподели Даниел Панов.

Балансът държава – общини – кметства е сложно да бъде постигнат още в началото на подобна комплексна дискусия, обърна внимание премиерът и призова да бъдат вложени усилия за постигане на оптималните резултатите в рамките на действащото законодателство.