Община Поминък

Инж. Даниел Панов: Млади архитекти и строителни специалисти ще могат да карат стажове в общините

Млади архитекти и строителни специалисти ще могат да карат стажове и практики в общините. Това става възможно чрез дългосрочното партньорство между Националното сдружение на общините в България и Университета по архитектура, строителство и геодезия, чието начало бе поставено днес. Председателят на Управителния съвет на НСОРБ  и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов и ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков подписаха меморандум за сътрудничество. В работната среща участваха също изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, членове на Управителния съвет и експерти.

„През следващите години предстои много по обем и динамика работа, а също и значими инвестиции в общините. Научните познания, експертизата и професионалният поглед на академичната общност, креативността на младите талантливи хора от УАСГ ще са полезни и нужни за стратегическото планиране, градското развитие, подобряване на средата в населените места, управлението във водния сектор и др. Споделих своите впечатления от работата си с различни екипи на Университета, които са участвали с анализи и изследвания при решаването на важни градоустройствени проблеми в Старата столица.“ – коментира инж. Панов.