Денят Община

Инж. Даниел Панов: „Между решаването на проблеми и преодоляването на кризи, нека опазим духа на разбирателството“

Празничен поздрав на кмета на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ по повод Деня на българската община:

 

Уважаеми колеги,

 

12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление.

Въпроса за самоуправлението са дискутирали достолепни държавници – депутати в Учредителното събрание, още през 1879 г. – Екзарх Антим, Георги Вълкович, Димитър Греков, Драган Цанков, Константин Стоилов, Никола Чернокожев, Петко Каравелов, Петко Славейков, Тодор Икономов – все мъже с лична история и паметна роля в историята на държавата. Те залагат принципите на местното самоуправление в Търновската конституция, полагат основите на децентрализиран модел на държавата.

 

Днес отново припомняме апела на българските общини за изпълнена със смисъл реална децентрализация. Тя дава повече свобода на нашите общности по места, но и ангажира с повече отговорност за вземане на решения. Тя изисква повече решителност и повече смелост. Изисква компетентност и съвременно мислене. Изисква далновидност и справедливост.

 

Датата 12 октомври е символна, защото преди 140 г. е обнародван Законът за общините и градското управление. Той не само отразява духа и вижданията на първите конституционалисти, но очертава представата за общината като общност на хора, споделени цели и морални принципи. Неслучайно законодателят не използва безличното „граждани“, а говори за „членове на общината“, всеки от които „упражнява общинските си права и се ползува отъ общинските имущества и участва в общите задължения и тегоби заедно със другите членове на общината“.

 

Дано между решаването на проблеми, преодоляването на кризи и отпора на предизвикателства успеем да опазим духа на разбирателството в нашите общности и да прокараме пътя към единението.

 

Уважаеми общински служители,

 

От 2021 г. с решение на Министерския съвет 12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление. Вие можете да му придадете смисъл, за да не остане в съзнанието на хората като празник на общинските чиновници.

Както и да мутират дефинициите на нашия труд: „служба на обществото“, „административно обслужване“, „предоставяне на публични услуги“ – те винаги ще остават далеч от истинската същност на нашата мисия. Всеки от Вас, всеки от нас играе важна роля в живота на своите съграждани. Радостта и скръбта имат различни имена, но работата ни е свързана с радостта и скръбта на хората, които срещаме всеки ден.

 

Правете добрини, но не и подаяния. Бъдете разбиращи, но не и податливи. Бъдете принципни, но не и безчовечни.

Вие сте хората, които почитат правото на самоуправление на всеки гражданин и могат да намерят хармонията между индивидуалните искания и общото добруване. Това е тежко бреме, което не всеки е готов да понесе. Това е трудна задача, чието решаване не носи награда. Но носи уважение.

 

Скъпи граждани,

 

Съвместният живот изисква търпение, вслушване, разбиране, понякога – компромиси.

Съвместният живот изисква да мислим, да мечтаем и да работим заедно. Не еднакво.

Общината е нашият съвместен живот. Можем да го превърнем в уютен дом или в свое заточение. Решението е наше. А именно решенията са израз на самоуправлението.

 

Честит празник!