Община

Инж. Даниел Панов кани великотърновци на обсъждането на Проект за бюджет 2019 г.

Покана за обществено обсъждане на Проект за бюджет 2019 г. и за поемане на общински дълг през 2019 година отправя към жителите на община Велико Търново кметът инж. Даниел Панов.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.01.2019 г. /понеделник/ от 13.30 часа в Голяма зала на Общината. На него могат да присъстват всички граждани и заинтересовани лица.