Община Общински съвет

Инж. Даниел Панов: В трета кризисна година Общината запазва висок кредитен рейтинг и демонстрира добра финансова дисциплина

В трета кризисна година кредитният рейтинг на община Велико Търново се запазва висок, което говори за добрата финансова дисциплина, която сме запазили. Това заяви днес кметът на общината инж. Даниел Панов по време на отчета за изпълнението на бюджета през миналата година пред Великотърновския общински съвет. Панов припомни, че местната власт 7 месеца нямаше комуникация с изпълнителната власт през 2022 г., което доведе до драстично забавяне на реализирането на значими местни проекти.

Касовото изпълнение на разходите по бюджета за миналата година е в размер на 124 791 550 лв., от които 44 810 000 лв. са за местни и дофинансиращи дейности. С 40 актуализации общата субсидия е достигнала размер от 74 285 415 лв. „Числата може да изглеждат внушителни, но, за съжаление, не се къпем в пари. Увеличението е в резултат на повишаване на разходните стандарти и натурални показатели, както и на разкриването на нови дейности по националните програми.“ – подчерта инж. Панов.

3 милиона лева е преизпълнението на местните приходи, отчете кметът, като благодари за добрата работа на отдел „Местни данъци и такси“, както и на всички жители на Общината, които са демонстрирали висока гражданска отговорност.

Кметът припомни, че с 1,32 млн. лв. е започват ремонт на пътя към жп гарата, който навлиза във финална фаза. В началото на следващата седмица започва изграждането на кръговото кръстовище на Беляковско шосе, което ще приключи в края на месец юли. След това бул. „България“ ще бъде преасфалтиран и ще се положи маркировка.

Пред общинските съветници инж. Даниел Панов пожела настоящата година да е по-добра в бюджетно отношение, за да може Общината да реализира амбициозната си Инвестиционна програма и да запази добрата финансова дисциплина.