Община

Инж. Даниел Панов: Вярвам, че скоро аудиториите отново ще са пълни с любознателни млади хора

Днес е 8 декември – Студентският празник!

Велико Търново се гордее със своята достойна академична общност и преподаватели, които са и видни общественици, със своите образовани и креативни студенти, чиято младост и енергия вдъхват живот на нашия град.

Благодаря на всички преподаватели, студенти, докторанти, че имат значима роля в обществения и културния живот на Велико Търново. Заедно сме в мисията си да водим Старата столица напред и да я превръщаме в град с все по-добро качество на живот, все по-привлекателен за младите хора.

Бъдете разумни днес, скъпи студенти. Ще има време за празнуване. Вярвам, че то не е далеч.

Вярвам, че скоро аудиториите и залите на Великотърновския университет, на НВУ „Васил Левски“, на филиалите на Медицински университет – Варна и ВУАРР – Пловдив, отново ще са изпълнени с любознателни млади хора, които ще черпят от знанията и мъдростта на преподавателите и заедно ще продължат да издигат престижа на Велико Търново като център на просветата.

Пожелавам на всички студенти и преподаватели, бъдете здрави – вие, вашите близки и семейства, хората, които обичате. Честит празник!

В 18,00 ч. довечера от площада пред Царевец можете да наблюдавате аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.