Здравеопазване

Имунизациите – само вторник и четвъртък

Със своя заповед министърът на здравеопазването определи реда, по който да се провеждат задължителните планови имунизации и реимунизации, препоръчителните имунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18-годишна възраст при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Със заповедта също така се определят редът и мерките, при които да се осъществява приемът и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност.

Приоритетно ще се извършват задължителните реимунизации на деца до 2 години. Дните вторник и четвъртък ще са дни за имунизации, реимунизации и за профилактични прегледи на лица до 18 години. Това ще става след предварително записан час при личния лекар.